Hovudkontor i Ørsta
Ivar Aasengata 10
6150 Ørsta

Avd. kontor Nordfjordeid
Øyane 11
6770 Nordfjordeid

Avd. kontor Stryn
Tonningsgata 16, 2.etg.
6783 StrynSentralbord:
70 04 59 00

E-post:
firmapost@h-v.no
Hovden & Vatne har som målsetting å yte dei kvalitativt beste revisjons- og rådgivingstenestene på Sunnmøre og i Nordfjord. Vi kjenner bedriftskulturen i dette området og har ein samansetning av høgt kompetente medarbeidarar innan våre tenestefelt. Saman med lang erfaring og fartstid i bransjen set dette oss i stand til å tilby økonomisk rådgiving tilpassa den enkelte kundes behov.

Våre tenester:

  • Revisjon
  • Attestasjonsoppdrag
  • Skatte- og avgiftsrådgiving
  • Rekneskapsrådgiving
  • Nyetablering
  • Omstrukturering
  • Andre oppdrag
Hovden & Vatne har kontor i Ørsta, Nordfjordeid og Stryn.
Ta kontakt for ein samtale.
*
*
*