Velkommen

Hovden & Vatne har som målsetting å yte dei kvalitativt beste revisjons- og rådgivingstenestene på Sunnmøre og i Nordfjord. Vi kjenner bedriftskulturen i dette området og har ein samansetning av høgt kompetente medarbeidarar innan våre tenestefelt. Saman med lang erfaring og fartstid i bransjen set dette oss i stand til å tilby økonomisk rådgiving tilpassa den enkelte kundes behov.

 

Våre tenester:

  • Revisjon
  • Attestasjonsoppdrag
  • Skatte- og avgiftsrådgiving
  • Rekneskapsrådgiving
  • Nyetablering
  • Omstrukturering
  • Andre oppdrag

Hovden & Vatne har kontor i Ørsta, Nordfjordeid og Stryn.

 

Ta kontakt for ein samtale.

 

Skriv til oss