Tilsette

Arvid Hovden

Statsautorisert revisor

E-post: arvid@h-v.no
Mobil: 970 57 192

 

Arvid har høgare revisoreksamen frå NHH og starta eige revisjonsfirma i 1979. Han var partner i Deloitte frå 1995 fram til skipinga av Hovden & Vatne i 2000. Arvid pensjonerte seg hausten 2018, men er innleigd på timebasis ved behov.

Geir Arve Vatne

Partner - Statsautorisert revisor

E-post: geir@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 04
Mobil: 970 57 194


Geir Arve har høgare revisoreksamen frå NHH. Han arbeida for Arthur Andersen i tre år før han vart tilsett i Deloitte i 1998, og vart partner ved skiping av selskapet i 2000.

Arild Rafshol

Partner - Statsautorisert revisor

E-post: arild@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 07
Mobil: 970 57 197

 

Arild har revisoreksamen frå Høgskulen i Molde. I 1998 vart han tilsett i Deloitte, og sidan skipinga i 2000 har han vore tilsett i Hovden & Vatne. I 2007 vart Arild tatt opp som partner.

Dag Hopland

Partner - Statsautorisert revisor

 

E-post: dag@h-v.no
Mobil: 484 40 730

 

Dag har høgare revisoreksamen frå NHH og er statsautorisert revisor. Han har lang erfaring som revisor og konsulent, m.a. som  direktør i PWC i ei årrekke. Han gikk inn som partner og oppdragsansvarleg i Hovden & Vatne i 2016.

Marny Sleire Vatne

Revisormedarbeidar


E-post: marny@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 03
Mobil: 970 57 193

 

Marny er utdanna ved Revisorskulen i Oslo og har grunnfag i bedriftsøkonomi frå Høgskulen i Volda. Marny vart tilsett hos Hovden i 1980.

Anita Bøe

Revisormedarbeidar - Statsautorisert revisor

E-post: anita@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 05
Mobil: 974 74 272

 

Anita har revisoreksamen frå Høgskulen i Molde. Ho vart tilsatt i 2005.

Bjørnar Hånes

Revisormedarbeidar


E-post: bjornar@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 02
Mobil: 928 91 914

 

Bjørnar har revisorutdanning frå Handelshøgskulen BI og har tidlegare erfaring som revisormedarbeidar, tollrevisor og rekneskapssjef. Bjørnar vart tilsett våren 2020.

Ronny Kile

Revisormedarbeidar

E-post: ronny@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 08
Mobil: 905 12 431

 

Ronny har revisorutdanning frå Høgskulen i Molde og har tidlegare revisjonspraksis frå RevisorGruppen Møre, før han vart tilsett i 2007.

Karoline Steinsland Sætre

Revisormedarbeidar - Statsautorisert revisor

E-post: karoline@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 10
Mobil: 938 78 628

 

Karoline har bachelor i rekneskap og revisjon og master i økonomi og administrasjon frå Universitetet i Agder.
Karoline vart tilsett hausten 2014.

Karoline Flo Bratteberg

Revisormedarbeidar - Statsautorisert revisor

E-post: kfb@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 09
Mobil: 993 75 870

 

Karoline har bachelor i rekneskap og revisjon frå Høgskulen i Molde.

Karoline vart tilsett hausten 2014.

Anders Leikanger

Revisormedarbeidar - Statsautorisert revisor

 

E-post: anders@h-v.no
Direkte telefon: 70 04 59 11
Mobil: 95 87 27 95

 

Anders har master i rekneskap og revisjon. Anders har tidlegare vore tilsett i Ernst & Young i 5 år.
Anders vart tilsett hausten 2016.