Lenker

Altinn www.altinn.no
Portal for elektronisk rapportering til offentlege myndigheiter. Inneheld også rettleiing for etablerarar.

Bedin www.bedin.no
Nærings- og handelsdepartementet si informasjonsside for bedrifter.

Brønnøysundregistera www.brreg.no
Nøkkelopplysningar frå Einingsregisteret og kunngjeringar frå Føretaksregisteret.

Den norske Revisorforeining www.revisorforeningen.no
Informasjon om rekneksap, skatt, avgift m.m.

Lovdata www.lovdata.no
Lover, sentrale og lokale føreskrifter, nye høgsteretts- og lagmannsrettsavgjerder.

Norge.no www.norge.no
Rettleiingar for bruk av offentelege tenester.

Skatteetaten www.skatteetaten.no
Informasjon frå Skatteetaten.

SkatteFUNN www.skattefunn.no
Støtteordning for føretak som driv med forsking og utvikling.